POZVÁNKA » 30.8.2017

BĚH KOLEM DOMÁCÍHO VRCHU

Lyžařský klub Kraslice z.s a DDM Kraslice

pořádají dne 22. září 2018

42. ročník veřejného přespolního běhu

K O L E M D O M Á C Í H O V R C H U

 

Pořadatel: Lyžařský klub Tatran Kraslice a DDM Kraslice

Datum konání: 23 .září 2017

Místo konání: Městské sady

Přihlášky: Písemné do 22.9.2017 na adresu

Mgr. Josef Vlček

B.Němcové 1666

Kraslice 35801

Přihlášky lze zaslat i e-mailem na adresu: vljosef@volny.cz

V přihlášce uveďte celé jméno, TJ a rok narození.

Přihlásit se je možné i v den závodu u startu.25

Prezentace: V městských sadech od 8 do 9:30 hodin

Startovné: Dospělí 25,-Kč, děti do 15. let 10,-Kč

Start prvního závodu v 1000 hodin

Kategorie:

kategorie ročník                         trať

mladší předžáci 2012 a mladší   500 m

předžáci 2008 - 2011                  500 m

předžákyně 2008 - 2011             500 m

ml. žáci 2006 - 2007                  1500 m 

ml žákyně 2006 - 2007              1000 m

st. žáci 2004 - 2005                   2000 m

st. žákyně 2004 - 2005              1500 m

ml. dorostenci 2002 - 2003       3000 m

ml. dorostenky 2002 - 2003      2000 m

st. dorostenci 2000 - 2001         4500 m

st. dorostenci 2000 – 2001       2000 m

muži 1984 - 1999                      9000 m

ženy 1984 - 199                      4500 m

muži veteráni 1983 a starší    4500 m

ženy veteránky 1983 a starší      4500 m

 

 

Různé: Tratě jsou vedeny lesními cestami. Za ztrátu startovního čísla je poplatek 100,- Kč.

Na přihlášce uveďte adresu (tel. číslo) na vedoucího družstva. Vyhlášení výsledků a rozdělení cen bude 30 minut po ukončení poslední kategorie závodu.

Závodníci a diváci se zúčastní na vlastní nebezpečí.


Všechna práva vyhrazena © Lyžařský klub Kraslice z.s. | E-mail: info@tatrankralice.cz | Vyrobil © Truthprint 2012 | Tisk